Blowerdoor test – hvad går det ud på?

Blowerdoor test – hvad går det ud på?

En blowerdoor test er et diagnostisk værktøj, der bruges til at vurdere en bygnings lufttæthed. Ved at måle lufttryksforskellen mellem bygningens inderside og yderside kan blowerdoor tests hjælpe med at bestemme, hvor meget luft der siver ind og ud. Disse oplysninger kan bruges til at forbedre energieffektiviteten i et hjem eller en virksomhed ved at tætne eventuelle uønskede luftlækager. Blowerdoor tests er også ofte påkrævet under byggeprojekter for at sikre, at bygninger opfylder de lokale krav til lufttæthed.

Hvad er der er fordele ved en blowerdoor test?

En blowerdoor test kan bidrage til at forbedre energieffektiviteten i et hjem eller en virksomhed ved at identificere luftlækager, der skal tætnes. Ved at tætne disse lækager kan blowerdoor tests bidrage til at reducere varme- og køleomkostningerne og forbedre luftkvaliteten indendørs. Blowerdoor test er også ofte påkrævet under byggeprojekter for at sikre, at bygninger opfylder lokale krav til lufttæthed.

Hvordan udføres en blower door-test?

En blowerdoor test udføres typisk af en uddannet professionel med specialudstyr. Det første skridt er at forsegle alle døre og vinduer i bygningen, så der ikke kan komme luft udefra ind. Når bygningen er forseglet, opstilles blowerdoor udstyret ved en udvendig dør. Blowerdoor ventilatoren bruges derefter for at skabe en lille trykforskel mellem bygningens indre og ydre rum. Denne trykforskel bruges derefter til at måle bygningens lufttæthed. Resultaterne af blowerdoor testen kan hjælpe med at bestemme, hvor der er luftlækager, og hvordan de kan forsegles.

Blowerdoor test er et vigtigt redskab til vurdering af bygningers lufttæthed. Ved at identificere områder, hvor luften siver ind eller ud, kan blowerdoor tests bidrage til at forbedre energieffektiviteten og den indendørs luftkvalitet. Hvis du planlægger et byggeprojekt, kan det også være nødvendigt med blowerdoor test for at sikre, at din bygning opfylder de lokale krav til lufttæthed.

Hvilke ulemper er der ved en blowerdoor test?

En potentiel ulempe ved blæserdørstests er, at de kan være forstyrrende for bygningens beboere. Testen kræver, at alle døre og vinduer er forseglet, hvilket kan begrænse ventilationen og skabe ubehag for folk i bygningen. Desuden kan blæsedørsventilatorer larme, hvilket også kan være forstyrrende.

En anden potentiel ulempe ved blæserdørstests er, at de måske ikke kan identificere alle luftlækager i en bygning. Mindre utætheder kan gå uopdaget hen, hvis de ikke er placeret i nærheden af en yderdør, hvor blæsedørsventilatoren er placeret. Desuden måler blowerdoor tests kun lufttæthed – de kan ikke vurdere andre aspekter af energieffektivitet som f.eks. isoleringsniveauet eller vinduernes effektivitet.