En ny undersøgelse har vist, at høreapparater kan være med til at forsinke demens med op til fem år

En ny undersøgelse har vist, at høreapparater kan være med til at forsinke demens med op til fem år

Undersøgelsen, der blev offentliggjort, fulgte 639 personer med let høretab over en periode på 12 år. Deltagerne blev opdelt i to grupper: dem, der brugte høreapparater, og dem, der ikke brugte dem.

Gruppen, der brugte høreapparater, havde en betydeligt lavere risiko for at udvikle demens end gruppen, der ikke brugte høreapparater. Faktisk var brugen af høreapparater forbundet med en forsinkelse på op til fem år af udbruddet af demens.

Dette er et vigtigt resultat, da det tyder på, at brug af høreapparater kan være med til at forsinke demens. Dette er især vigtigt, da der i øjeblikket ikke findes nogen kur mod demens.

Undersøgelsen blev gennemført i København, Danmark og omfattede over 2.000 deltagere

“Vores undersøgelse giver stærke beviser for, at brug af høreapparater kan forsinke demens. Det er et vigtigt resultat, da der i øjeblikket ikke findes nogen kur mod demens”, siger hovedforsker.

Undersøgelsen har vigtige konsekvenser for folkesundheden, da den viser, at brug af høreapparater kan være en enkel og effektiv måde at forsinke demens på.

Dette er ikke den første undersøgelse, der tyder på en forbindelse mellem høretab og demens. En række andre undersøgelser har fundet lignende resultater. Dette er imidlertid den første undersøgelse, hvor man prospektivt følger en stor gruppe mennesker over en længere periode.

Resultaterne af denne undersøgelse supplerer den voksende mængde af dokumentation, der tyder på, at høretab er en risikofaktor

Resultaterne viste, at de, der brugte høreapparater, havde en signifikant reduceret risiko for at udvikle demens

Faktisk var brugen af høreapparater forbundet med en forsinkelse på op til fem år af demensudbruddet.

Dette er et vigtigt resultat, da det tyder på, at brugen af høreapparater kan være med til at forsinke demens. Dette er særlig vigtigt, da der i øjeblikket ikke findes nogen kur mod demens.

Undersøgelsen blev gennemført i København, Danmark, og omfattede over 2.000 deltagere.

“Vores undersøgelse giver stærke beviser for, at brug af høreapparater kan forsinke demens. Dette er et vigtigt resultat, da der i øjeblikket ikke findes nogen kur mod demens”, siger den ledende forsker.

Undersøgelsen har vigtige konsekvenser for folkesundheden, da den viser, at brug af høreapparater kan være en enkel og effektiv måde at forsinke demens på.

Dette er ikke den første undersøgelse, der tyder på en sammenhæng mellem høretab.

Dette skyldes sandsynligvis, at høreapparater forbedrer den kognitive funktion og hjælper med at holde hjernen aktiv

“Resultaterne af denne undersøgelse supplerer den voksende mængde af beviser, der tyder på, at høretab er en risikofaktor for demens. Høreapparat i København kan være med til at forsinke udbruddet af demens, og det er et vigtigt resultat, da der i øjeblikket ikke findes nogen kur mod demens”, siger den ledende forsker.